A head full of fears has no space for dreams.
Home Theme Ask me anything Submit

(via sama-svoj-lavirint)

(via likealadyxoxo)

Da ne bude više rata

Šapnula je Drina Savi

jednu priču o poplavi.

- Riješila sam, Savo, sestro,

da se vrati sve na mjesto.

Izliću se iz korita,

potopiću polja žita.

Puteve ću potopiti

i krovove sve prekriti.

Da podsjetim srca mnoga,

šta je bratstvo,

šta je sloga.

I granice izbrisaću,

da izmirim srpsku braću.

Jer tek onda kad izgubi,

brat će s bratom da se ljubi.

Brat će brata da pomaže,

brat će s bratom da se slaže.

I saznaće srca mnoga

za jednoga oca - Boga.

Da se njemu oni mole

i Hrvata, brata vole.

Da poteku sa usana

molitve za Muslimana.

I da vole braću borce,

Makedonce,Crnogorce.

U molitvi svak’ pomene

braću našu, sve Slovene.

Da se brat sa bratom druži,

prijateljsku pomoć pruži.

U nevolji da se sjete

jedan drugom da dolete.

To su, Savo, želje moje,

da se vrati sve na svoje -

Drina reče, pa poteče.

Pričekaj me, Drino, vodo,

poći ću i ja sa tobom.

Potecimo mi zajedno,

neka budu svi k’o jedno.

Nek’ nauče da se vole,

Bogu ocu da se mole.

Nek’ se sjeti brat svog brata,

da ne bude više rata.

mxydxy:

iraffiruse:

The Quokka

HE POSED FOR A FUCKKJNG SELFIIWE I CANT RIGHT NOWE

;3

(via emac-kremac)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter